MEZUNLAR

İstihdam Olanakları

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunları, özel ve kamusal sektörde kentsel ve kırsal alanların tasarımında kentsel tasarım uzmanı olarak çalışabilmektedir. Kamusal sektörde kamunun en üst düzeyinde Bakanlıklar, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri’ne kadar değişik kademelerde kentsel tasarım hizmetlerinde görev almaktadırlar. Özel sektörde kendi planlama, mimari tasarım ve peyzaj mimarlığı bürolarını kurarak planlama ve kentsel tasarım çalışmaları yapabilecekleri gibi, gayrimenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı bürolarında yatırım firmalarında da kentsel tasarım alanında uzman şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı olarak çalışabilmektedirler. Ulusal ve uluslararası kentsel tasarım yarışma ekiplerinde görev alarak ödül alan takımlar arasında yer almaktadırlar.