Mezuniyet Koşulları

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı toplam 36 kredilik (90 ECTS) tezli bir yüksek lisans programdır. Programı bitirmek için öncelikle 6 zorunlu (12 kredi proje, 12 kredi teorik), 4 seçmeli (12 kredi) ve 1 seminer (kredisiz) dersi olmak üzere toplam 11 ders başarı ile sonuçlandırılmalı; daha sonra bir tez ile tamamlanmalıdır.