Vizyon / Misyon

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın vizyonu, kentlerin fiziksel form ve mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan Kentsel Tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uygulama, yöntem ve süreçlerine ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmektir.

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın misyonu, Kentsel Tasarım’ın kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin arttırılması, kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama becerisinin geliştirilmesi ve diğer değerlerin kazandırılmasıdır.