Program Çıktıları

P.Ç.1 - Öğrenme ve Bilgi Geliştirme: Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak ilgili program alanında bilgi geliştirme, disiplinlerarası çalışabilme, kavrama ve bilgiyi kullanma

P.Ç.2 - Araştırma-Sorgulama: Çalışma alanı ile ilgili araştırma yapabilme, elde edilen bilgiyi sorgulayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

P.Ç.3 - Sorumluluk Alma: Çalışma alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren karmaşık konu yada sorun ile ilgili tartışabilme, çözüm üretebilme, sorumluluk alma, bağımsız çalışabilme, liderlik yapabilme

P.Ç.4 - Bilgiyi sunabilme: Çalışma alanında edindiği bilgi ve becerileri, güncel verilerle birlikte destekleme, yazılı, sözlü ve görsel sunabilme, Alanı ile ilgili çalışmalarda teknolojiyi kullanabilme, sözlü ve yazılı iletişimde yabancı bir dile hakim olabilme

P.Ç.5 - Uygulamaya dönüştürebilme: Alanında özümsediği bilgiyi, yasal ve hukuksal gerekçelerle destekleyerek strateji, politika ve disiplinlerarası uygulamaya taşıyabilme

P.Ç.6 - Etik değerlere bağlı kalabilme: Öğretebilme ve toplumsal etki oluşturma; sosyal normları sorgulama ve değiştirmek için harekete geçebilme; tüm tartışmalarını bilimsel, kültürel ve etik sınırlarda yapabilme

P.Ç.7 - Paylaşım ve akademik faydaya/kazanıma dönüştürebilme: Disiplinlerarası çalışmada uluslararası platformda akademik paylaşıma erişme