AKADEMİK KADRO

Akademik kurul Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri’nden katkı veren 38 öğretim üyesinden oluşmaktadır.