Tarihçe

Kentsel Tasarım Programı 1988 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı kapsamında Şehirsel Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak kurulmuş ve çok sayıda mezun vermiştir. 2002 yılında İTÜ Lisansüstü programlarının yeniden yapılanması sırasında güncellenerek doktora programı kaldırılmış ve yüksek lisans programı disiplinlerarası hale getirilmiştir. Program 2013 yılında tekrar güncellenerek Kentsel Tasarım Anabilim Dalı yapısını almıştır. 2020 yılında ise İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlanmıştır.