Dersler

Zorunlu Dersler
KET511  Kentsel Tasarım Projesi I 6 kredi
KET508E KET508E 6 kredi
KET509 Kentsel Tasarım Kuramı 3 kredi
KET518
Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar 3 kredi
KET521E Research Methods for Urban Design 3 kredi
KET521E KET521E 3 kredi
KET596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer kredisiz
Seçmeli Dersler
KET501E Housing Design 3 kredi
KET503E Urban Pattern 3 kredi
KET506E Environmental Evaluation of Urban Open Spaces 3 kredi
KET515E The Role of Urban Design in Economic Development 3 kredi
KET519E Urban Representation: (re) Mapping of Istanbul 3 kredi
KET524E Urban Representation: (re) Mapping of Istanbul 3 kredi
KET525E Sustainable Urban Design 3 kredi
KET531E Ecological Practices in Urban Design 3 kredi
KET533E Technology-Driven Critical Urban Design 3 kredi
KET527 Kentsel Tasarımda Özel Konular 3 kredi
KET529 Dost Kentler İçin Tasarım 3 kredi
KET522 Arsa Geliştirme Süreci 3 kredi
KET507 Koruma Alanlarında Planlama Tasarım ve Yönetim 3 kredi
KET512 Yarının Şehirleri 3 kredi
KET514
Kentsel Yenileme Metodları 3 kredi
KET532
İstanbul’da Konut 3 kredi