Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


EK.6-stüdyoKentsel tasarım kentin ve kent parçalarının doğal yapısı korunarak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kent karakterini, biçimini, mimarlığını ve estetiğini, anlamını, imgesini, konforunu ve altyapısını, kentliler arasındaki iletişimi ve mekansal kararlara ve etkinliklere katılma olanaklarını, kentin tarihsel geçmişi ile ilişkisini kurgulayacak ve yükseltecek mekan ve yerleri üretme sanatı ve süreci olarak tanımlanmaktadır. Kentsel Tasarım, değişen dünya değerleri karşısında kaybolan veya kaybolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracıdır. Yaşadığımız süreçte, yaratıcı, estetik değeri yüksek, topluma ve geçmişe saygılı kentsel tasarım uygulamalarının önemi ve gereği açıktır. Kentsel tasarım, planlama alanında insan ölçeğine daha yakın ölçekte kentsel mekan ve çevre kalitesi düzeyinin artırılması konuları ile ilgilidir.

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü içinde Kentsel Tasarım Anabilim Dalı’na bağlı, Mimarlık Fakültesinin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin iş birliği içinde yürüttüğü disiplinlerarası bir programdır.