Kabul Koşulları

Burada yer alan koşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

Programa başvurabilmek için Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama veya Peyzaj Mimarlığı lisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Başvuru esnasında adaylardan Özgeçmiş, Niyet Mektubu, en az 2 adet Referans Mektubu ve akademik/profesyonel çalışmalarının olduğu bir Portfolyo sunmaları beklenmektedir.

Gerekli Lisans Ortalaması                   : 2,65 (minimum)

Gerekli ALES Sayısal / GRE Puanı        : 65 / 151 (minimum)

Gerekli İTÜ YDY İngilizce Puanı*         : 65 (minimum)

*İngilizce şartı programa başvuru için değil, eğitime başlayabilmek için aranmaktadır. Detaylı bilgi ve muadil sınavlar için: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/ingilizce-gecerli-sinavlar.php

Kontenjanlar

Güz Yarıyılı Kontenjanı                        : 15 TC Vatandaşı, 5 Yabancı Uyruklu

Bahar Yarıyılı Kontenjanı                    : 10 TC Vatandaşı, 3 Yabancı Uyruklu